دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 10:58 ق.ظ

ای دارندگان حساب در بانک ملی، بدانید و آگاه باشید که از امروز طبق بخشنامه صادر شده برای به حساب خواباندن هر برگ چک در حساب محترمتان باید مبلغ ناقابل بیست‌و‌یکهزار‌وپانصدریال کارمزد بسلفید. 

بعبارتی اگر 10برگ چک ناقابل را به حساب محترمتان بخوابانید تا از طریق شبکه محترم‌تر بانکی وصول و به حسابتان واریز شود بایستی بیست‌و‌یکهزار‌وپانصد(21500) تومان وجه رایج پرداخت کنید. 

فقط حواستان باشد که از کارمزد خواباندن چک جلوی خردسالان با بزرگترهایتان صحبت نکنید چون احتمالا با ذکر جمله "یادش‌به‌خیر" از قوت و توانایی همین مبلغ در در زمان ماضی جهت خواباندن چه چیزها که داد سخن نخواهند گفت.